Privacy Policy

Hos Me & Audrey ApS (”Me & Audrey”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne persondatapolitik gælder for vores behandling af personoplysninger, herunder på vores hjemmeside ”www.meandaudrey.com”, og fastlægger retningslinjer for Me & Audreys måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse persondatapolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til Me & Audrey.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:

Me & Audrey ApS
Adresse: 2900 Hellerup, Strandvejen 163, 2. tv.
CVR-nr.: 17641948
E-mail: rikke@meandaudrey.com
Telefonnummer: +45 20 95 41 51

2. Typer af personoplysninger

De typer af personoplysninger, som vi indsamler, omfatter:

 • Dit navn
 • Din e-mailadresse
 • Dit telefonnummer
 • Din adresse
 • Oplysninger om din ordre
 • Digitale fodspor (fx oplysninger om hvordan du bruger vores hjemmeside)

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du anvender hjemmesiden
 • Når du køber varer online på vores webshop
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Når du deltager i en af vores konkurrencer eller events
 • Når du kontakter os via kundeservice
 • Henvendelser til os pr. e-mail, telefon eller med almindeligt brev

3. Anvendelse af personoplysninger

Personoplysningerne kan indsamles og anvendes til følgende formål:

 • Gennemførelse af ordrer
 • For at indgå en kontrakt med dig
 • For at kunne administrere forsendelser, reklamationer og returneringer
 • Tilmelding til og udsendelse af nyhedsbrev og andet markedsføringsmateriale
 • Deltagelse i konkurrencer og andre events
 • Kundeservice og generel kommunikation
 • Opfyldelse af krav i henhold til gældende lovgivning
 • For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
 • Udsendelse af kundetilfredshedsundersøgelser
 • Fakturering og anden opkrævning af betaling
 • Undersøgelser, statistik, udvikling og beskyttelse af vores hjemmeside og webshop

4. Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende:

 • Opfyldelse af kontrakt ved køb af varer eller tjenesteydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c)
 • Samtykke i forhold til udsendelse af nyhedsbrev (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)
 • Udsendelse af markedsføring uden samtykke på baggrund af dit tidligere køb hos os i de tilfælde, hvor vi vælger at benytte os af denne mulighed i markedsføringsloven (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f)
 • Legitim interesse i at kunne udarbejde statistik, foretage undersøgelser, forbedre samt udvikle vores tjenester og produkter (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Legitim interesse i at kunne udsende kundetilfredshedsundersøgelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Legitim interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Legitim interesse i at kunne indsamle og administrere dine personoplysninger, herunder via din klikadfærd i forhold til udsendt markedsføring og via cookies på vores hjemmeside (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

5. Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Me & Audrey leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører, faktureringsleverandører og e-mailudbydere. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

I forbindelse med Me & Audreys udvikling kan selskabsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist salg af Me & Audrey. I tilfælde af delvis overdragelse af aktiver, der indeholder personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Me & Audrey har en legitim interesse i at overdrage dele af sine aktiver samt at foretage kommercielle ændringer.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke herudover til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:

 • Politiet
 • Advokater
 • Revisorer
 • Domstole
 • Offentlige myndigheder

Dine personoplysninger overføres ikke til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS.

6. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. 

Vi vil som hovedregel opbevare dine personoplysninger i 2 år efter dit seneste køb. Hvis du har købt produkter, der er dækket af en garanti, sletter vi dine personoplysninger ved udløbet af garantiperioden.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil vi opbevare personoplysninger relateret hertil i 2 år, fra du afmelder dig nyhedsbrevet, da vi er forpligtet til at kunne dokumentere dit samtykke i denne periode.

Oplysninger, der vedrører regnskabsmateriale, opbevares i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører.

Vi kan dog behandle dine personoplysninger i en længere periode i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil i henhold til gældende lovgivning.

7. Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan læse på hjemmesiden.

8. Sikkerhed

Vi beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger. Derfor har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav.

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

9. Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
 • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven
 • Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger
 • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
 • Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet

10. Links til andre hjemmesider

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, opfordres du til at læse ejeren af hjemmesidens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

11. Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

Me & Audrey ApS
Adresse: 2900 Hellerup, Strandvejen 163, 2. tv.
Telefon: +45 20 95 41 51
E-mail: rikke@meandaudrey.com

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

12. Ændringer af persondatapolitikken

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne persondatapolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i persondatapolitikken blive ændret. Den, til enhver tid, gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside ”www.meandaudrey.com”. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail.